Krajská organizace Dělnické strany sociální spravedlnosti

DSSS Most: Vtelnu hrozí eskalace kriminality

DSSS Most: Vtelnu hrozí eskalace kriminality9. března 2013 Místní organizace Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) v Mostě považuje nadměrnou koncentraci nepřizpůsobivých občanů v mostecké části Vtelno za nebezpečí pro místní občany a bezpečnostní riziko.

Umístění lidí v hotelu Špejchar je sice výnosné pro majitelku hotelu (pobyt je hrazený od státu), ale už méně je přínosný pro starousedlíky, kteří si už nyní stěžují na krádeže věcí ze svých pozemků.

DSSS Most žádá všechny bezpečností složky – Policii ČR i městskou policii – aby věnovala situaci v mostecké části Vtelno maximální pozornost a zabránila pokračujícímu nárůstu kriminality v této oblasti. V opačném případě bude dělnická strana nucena iniciovat ve spolupráci s místními občany vznik domobrany k zabezpečení pořádku.

MO DSSS Most

K tématu

Vtelno děsí přistěhovalci ubytovaní v bývalém hotelu Špejchar

Strategie postupu proti nepřizpůsobivému stylu života