Krajská organizace Dělnické strany sociální spravedlnosti

Program pro Ústecký kraj

V Ústeckém kraji je více než dost nedostatků, které přímo či nepřímo narušují ekonomický rozvoj měst a životní úroveň obyvatel. Proto zde předkládáme náš program, který určuje směr našeho působení:

Aktivní řešení nezaměstnanosti

Nezaměstnanost je v Ústeckém kraji veliký problém a proto se tomu chceme věnovat. Náš plán je vyšší podpora a propagace zaměstnavatelů, zajistit pracovní pozice pomocí veřejných zakázek a pronájem stavebních parcel pro průmyslové účely (s co nejnižšími zásahy do přírody).

Zkvalitnění infrastuktury

Naše pozemní komunikace (zejména silnice a chodníky) jsou někdy až v katastrofálním stavu, což znesnadňuje rozvoj kraje a to v průmyslu, obchodu, turistickém ruchu atd.. Postupně vyřešíme tento problém a to od větších měst až po vesnice.

Vyšší důraz na čistou přírodu

Ústecký kraj se může chlubit krásnou přírodou, avšak v okolí měst a u silnic se rozšiřují návaly odpadků. Budeme se věnovat čištění těchto okrajových míst a navýšíme tresty za zakládání černých skládek.

Potlačení kriminality

Po západoevropském vzoru vznikají v našem kraji takzvané No-go zóny, neboli místa s vyšším výskytem kriminální činnosti. Jako příklad poslouží ústecká čtvrť Předlice, Krupka či Teplice. Tuto situaci musíme řešit okamžitě a to větším počtem policejních hlídek v problémových oblastech.

Omezení hazardu

Hazardní hry rozvracejí rodiny a radikálně zvyšují počet zadlužených osob, což je proti našemu národnímu programu. Chceme omezit hazard v centrech měst a více kontrolovat příjmy heren.

Program byl schválen krajskou radou dne 4. března 2017.