Krajská organizace Dělnické strany sociální spravedlnosti

DSSS v Ústeckém kraji povede Svoboda

Porada DSSS 9. února 2014 V sobotu 8.2. se konala v Duchcově Krajská porada Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) v Ústeckém kraji. Porady se zúčastnilo na tři desítky členů z regionu a jako hosté předseda DSSS Tomáš Vandas, místopředsedové Jiří Štěpánek a Svatopluk Černý, a předseda pražské krajské organizace Jiří Petřivalský.
 
Témat na projednávání bylo několik, od zhodnocení současné situace v Ústeckém kraji, přes připravované akce, až po výběr kandidátů pro volby do Evropského parlamentu a příprava na komunální volby.

Ve svém úvodním projevu předseda strany Tomáš Vandas zhodnotil výsledky loňských parlamentních voleb z pohledu Ústeckého kraje a zdůraznil, že strana má velkou šanci uspět v některých městech a obcích a mít své zastupitele, kteří by ještě více pomáhali řešit problémy, které trápí tento kraj. 

Hlavním tématem porady byla volba nového vedení Krajské organizace DSSS a zvolení členů Krajské rady. Předseda Vandas, navrhl celkem sedm kandidátů a ti všichni byli nakonec i plným počtem hlasů řádně zvoleni do svých nových funkcí.

Do Krajské rady DSSS Ústeckého kraje byli zvoleni:

předseda - Jindřich Svoboda (Duchcov)
místopředseda - Jiří Moravec (Varnsdorf)
tajemník - Pavel Kovařík (Most)
člen KR - Ladislav Roth (Krupka)
člen KR - Jiřina Bartáková (Most)
člen KR - Jiří Obr (Duchcov)
člen KR - Milan Hánl (Varnsdorf)

Jako poslední bod jednání porady byl výběr kandidátů pro volby do Evropského parlamentu. Zde se všichni zúčastnění jednomyslně shodli, že za Ústecký kraj by měli kandidovat pan Jiří Moravec z Varnsdorfu a paní Jiřina Bartáková z Mostu, což vzali zástupci vedení strany souhlasně na vědomí.

Zasedání v Duchcově provázela zesílená bezpečnostní opatření ze strany policie, i když smysl takového jednání zůstal utajen...

Tiskové centrum DSSS Sever

Fotogalerie:

Porada-dsss-2

Porada-dsss-3

Porada-dsss-4

Porada-dsss-5

Tomas-vandas-a-jindrich-svoboda