Krajská organizace Dělnické strany sociální spravedlnosti

Duchcov – město pořádku a bezpečí

Dsss-duchcov_4_4 18. ledna 2020 Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) má již druhé volební období v severočeském městě Duchcově svého zástupce v radě města. Člen městské rady pro bezpečnost Jindřich Svoboda ve spolupráci s ostatními členy zastupitelstva, kteří jsou ve vládnoucí koalici, provedl od počátku svého působení sérii zákonných kroků, které změnily Duchcov v bezpečnostní oblasti k nepoznání. Asociálové a nepřizpůsobiví pocítili sílu zákonů a vyhlášek, které jim zamezily v nočních rejdech, skončilo grilování na trávníku, hulákání v nočních hodinách anebo se místní slušní obyvatelé přestali bát delikventních partiček sužujících okolí. Městská policie prošla důkladnou reformou, takže strážníci nesedí na služebně, ale provádějí důslednou hlídkovou činnost, která vedla k poklesu trestné činnosti. Strážníci se nebojí zasáhnout vůči nepřizpůsobivým, protože mají bezvýhradnou podporu města, které razí politiku nulové tolerance přestupkům.

I v uplynulém roce se v městě Duchcově učinily kroky k ještě větší bezpečnosti a pořádku. Provádění pravidelného monitoringu bezpečnostní situace ve městě. Podnikly se kroky k zajištění dopravní bezpečnosti, jako je nákup napájecího bloku k radaru k zajištění měření rychlosti, pořízení záložní bezpečnostní kamery či instalace zpomalovacích prahů. Ve školách proběhla preventivní akce “Den integrovaného záchranného systému". K posílení bezpečnosti v ulicích se zrekonstruovalo veřejné osvětlení, takže z města mizí temná či špatně osvětlená zákoutí.

V oblasti školství se hlavně opravovaly fasády, ploty a další školní prostory. V rámci drogové prevence mládeže uskutečnilo město Duchcov akci „Protidrogový vlak“, kdy si pozvalo na jeden den tento vlak, kde v šesti vagonech je několik interaktivních místností, kde se ukazuje skutečný příběh drogové závislosti, akce byla určena pro děti 10–12 let v doprovodu rodičů. Město Duchcov jde cestou nejenom represe, ale také i prevence. Jde o to uchránit od drogové pasti ty nejmenší, kteří jsou nejohroženější skupinou, protože dnešní mládež začíná s drogami ve stále mladším věku.

Radnímu Svobodovi a jeho kolegům v čele se starostou města Zbyňkem Šimberou to není lhostejné, a proto se v činnosti města zaměřují mládež, jíž nabízejí možnost sportovního vyžití, které je tou nejlepší ochranou před závadovou činností. Vyhlásily se programové dotace na podporu činnosti duchcovských dětí a mládeže, uzavřely se smlouvy o zajištění údržby a provozu pronajatých sportovních areálů a objektů, provedla se úprava tréninkových prostor Sboru dobrovolných hasičů, anebo byl vybudován zavlažovací systém na hřišti místního fotbalového klubu.

Duchcovská městská rada intenzivně a stabilně pracuje na zvelebení města, které musí být stále pěkným místem pro život. Obyvatelé již druhé volební období poznávají změny, které se udály ve městě. Duchcov je důkazem, že republika nemá špatné zákony a vyhlášky, ale je nutné je bezvýhradně vymáhat a naplňovat. V počátcích své práce pro bezpečnost ve městě narážel Jindřich Svoboda a ostatní z vedení města na útoky od politických neziskovek, které se snažily „chránit“ nepřizpůsobivé a asociály. Snahu města o zabránění tomu, aby asociálové dělali nepořádek a hluk před obytnými domy, aby nemírně popíjeli alkohol, demagogicky napadali slovy, že si „romské děti nesmějí hrát venku“…

DSSS v Duchcově v koalici naplňuje svoji představu pořádku a bezpečnosti. Prosazujeme politiku prevence a bezpečnosti, a chceme být i dobrým městským hospodářem. Naší politikou nejsou slova, ale činy! DSSS jde cestou politické spolupráce se všemi, kdož akceptují náš zákonný program bezpečnosti a pořádku, a jde jim o férovou politickou spolupráci bez zákulisních obezliček.

Tiskové centrum DSSS