Krajská organizace Dělnické strany sociální spravedlnosti

V ústeckém kraji proběhla změna vedení

10. Prosinec 2017

V sobotu 9.12. proběhla v Mostě již druhá letošní krajská porada. Porady se zúčastnili všechny místní organizace ústeckého kraje a jako host přijel předseda DSSS pan Tomáš Vandas.

Hlavními body jednání bylo zvolení nového složení krajské rady, zhodnocení volebního výsledku a diskuse o dalším směru působení krajské organizace.

Jako první si vzal slovo krajský předseda a radní z Duchcova Jindřich Svoboda, který oficiálně zahájil naše setkání, stručně zhodnotil výsledek voleb a předložil návrh na nové složení krajské rady.

Další řečník byl předseda DSSS Tomáš Vandas, který zahájil diskusi na téma zhodnocení volebního výsledku a případné změny v DSSS. Mimo jiné se hlasovalo o změně názvu strany, kdy se většina účastníků přiklonila pro zachování současného názvu.

Po diskusi přišel čas na zvolení nového vedení a krajské rady. Celkem bylo navrženo šest kandidátů do funkcí v krajské organizaci a všichni byli jednohlasně zvoleni. 

Nové složení Krajské rady DSSS Ústeckého kraje:

Předseda - Viktor Táborský (Ústí nad Labem)
Místopředseda - Jindřich Svoboda (Duchcov) 
Tajemník - Jiří Moravec (Varnsdorf)
Člen KR - Pavel Kovařík (Most)
Člen KR - Martin Kinzel (Most)
Člen KR - Jiřina Bartáková (Most)

Po zvolení přišel na řadu poslední bod naší diskuse a to funkce kraje jako celku. Místní organizace dospěly k závěru, že je třeba změnit svůj přístup a aktivněji se podílet na funkci strany.

-red-